Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Academy Stars 2 [Audio] [CD] [File nghe] [Đĩa CD]

Ngày đăng 11 Tháng Mười 2019
 • AS2_U00_CD1_Track01
 • AS2_U00_CD1_Track02
 • AS2_U00_CD1_Track03
 • AS2_U01_CD1_Track04
 • AS2_U01_CD1_Track05
 • AS2_U01_CD1_Track06
 • AS2_U01_CD1_Track07
 • AS2_U01_CD1_Track08
 • AS2_U01_CD1_Track09
 • AS2_U01_CD1_Track10
 • AS2_U01_CD1_Track11
 • AS2_U01_CD1_Track12
 • AS2_U01_CD1_Track13
 • AS2_U01_CD1_Track14
 • AS2_U02_CD1_Track15
 • AS2_U02_CD1_Track16
 • AS2_U02_CD1_Track17
 • AS2_U02_CD1_Track18
 • AS2_U02_CD1_Track19
 • AS2_U02_CD1_Track20
 • AS2_U02_CD1_Track21
 • AS2_U02_CD1_Track22
 • AS2_U02_CD1_Track23
 • AS2_U02_CD1_Track24
 • AS2_U02_CD1_Track25
 • AS2_U02_CD1_Track26
 • AS2_U02_CD1_Track27
 • AS2_U02_CD1_Track28
 • AS2_U02_CD1_Track29
 • AS2_U02_CD1_Track30
 • AS2_U02_CD1_Track31
 • AS2_U02_CD1_Track32
 • AS2_U03_CD1_Track33
 • AS2_U03_CD1_Track34
 • AS2_U03_CD1_Track35
 • AS2_U03_CD1_Track36
 • AS2_U03_CD1_Track37
 • AS2_U03_CD1_Track38
 • AS2_U03_CD1_Track39
 • AS2_U03_CD1_Track40
 • AS2_U03_CD1_Track41
 • AS2_U03_CD1_Track42
 • AS2_U03_CD1_Track43
 • AS2_U03_CD1_Track44
 • AS2_U03_CD1_Track45
 • AS2_U04_CD1_Track46
 • AS2_U04_CD1_Track47
 • AS2_U04_CD1_Track48
 • AS2_U04_CD1_Track49
 • AS2_U04_CD1_Track50
 • AS2_U04_CD1_Track51
 • AS2_U04_CD1_Track52
 • AS2_U04_CD1_Track53
 • AS2_U04_CD1_Track54
 • AS2_U04_CD1_Track55
 • AS2_U04_CD1_Track56
 • AS2_U04_CD1_Track57
 • AS2_U04_CD1_Track58
 • AS2_U04_CD1_Track59
 • AS2_U05_CD2_Track01
 • AS2_U05_CD2_Track02
 • AS2_U05_CD2_Track03
 • AS2_U05_CD2_Track04
 • AS2_U05_CD2_Track05
 • AS2_U05_CD2_Track06
 • AS2_U05_CD2_Track07
 • AS2_U05_CD2_Track08
 • AS2_U05_CD2_Track09
 • AS2_U05_CD2_Track10
 • AS2_U05_CD2_Track11
 • AS2_U05_CD2_Track12
 • AS2_U05_CD2_Track13
 • AS2_U06_CD2_Track14
 • AS2_U06_CD2_Track15
 • AS2_U06_CD2_Track16
 • AS2_U06_CD2_Track17
 • AS2_U06_CD2_Track18
 • AS2_U06_CD2_Track19
 • AS2_U06_CD2_Track20
 • AS2_U06_CD2_Track21
 • AS2_U06_CD2_Track22
 • AS2_U06_CD2_Track23
 • AS2_U06_CD2_Track24
 • AS2_U06_CD2_Track25
 • AS2_U06_CD2_Track26
 • AS2_U07_CD2_Track27
 • AS2_U07_CD2_Track28
 • AS2_U07_CD2_Track29
 • AS2_U07_CD2_Track30
 • AS2_U07_CD2_Track31
 • AS2_U07_CD2_Track32
 • AS2_U07_CD2_Track33
 • AS2_U07_CD2_Track34
 • AS2_U07_CD2_Track35
 • AS2_U07_CD2_Track36
 • AS2_U07_CD2_Track37
 • AS2_U07_CD2_Track38
 • AS2_U07_CD2_Track39
 • AS2_U08_CD2_Track40
 • AS2_U08_CD2_Track41
 • AS2_U08_CD2_Track42
 • AS2_U08_CD2_Track43
 • AS2_U08_CD2_Track44
 • AS2_U08_CD2_Track45
 • AS2_U08_CD2_Track46
 • AS2_U08_CD2_Track47
 • AS2_U08_CD2_Track48
 • AS2_U08_CD2_Track49
 • AS2_U08_CD2_Track50
 • AS2_U08_CD2_Track51
 • AS2_U08_CD2_Track52
 • AS2_U08_CD2_Track53
 • AS2_U09_CD3_Track01
 • AS2_U09_CD3_Track02
 • AS2_U09_CD3_Track03
 • AS2_U09_CD3_Track04
 • AS2_U09_CD3_Track05
 • AS2_U09_CD3_Track06
 • AS2_U09_CD3_Track07
 • AS2_U09_CD3_Track08
 • AS2_U09_CD3_Track09
 • AS2_U09_CD3_Track10
 • AS2_U09_CD3_Track11
 • AS2_U09_CD3_Track12
 • AS2_U09_CD3_Track13
 • AS2_U10_CD3_Track14
 • AS2_U10_CD3_Track15
 • AS2_U10_CD3_Track16
 • AS2_U10_CD3_Track17
 • AS2_U10_CD3_Track18
 • AS2_U10_CD3_Track19
 • AS2_U10_CD3_Track20
 • AS2_U10_CD3_Track21
 • AS2_U10_CD3_Track22
 • AS2_U10_CD3_Track23
 • AS2_U10_CD3_Track24
 • AS2_U10_CD3_Track25
 • AS2_U10_CD3_Track26
 • AS2_U10_CD3_Track27
 • AS2_U10_CD3_Track28
Academy Stars 2 Pupil's book của Kathryn Harper, Nhà xuất bản Macmillan. Là cuốn giáo trình tiếng Anh chất lượng cao, được sử dụng giảng dạy trong các trường quốc tế. Với các kỹ năng học tập rất độc đáo và khác biệt, Academy Stars sẽ giúp học sinh phát triển tư duy phản biện, tính tự chủ và các giá trị xã hội. Đồng thời cung cấp một khởi đầu mạnh mẽ trên con đường học tập suốt đời.
Sản phẩm liên quan
Giảm

Academy Stars 1 Pupil's book

133.100,00 ₫ 215.000,00 ₫
Giảm

Academy Stars 1 Workbook

42.350,00 ₫ 145.000,00 ₫
Giảm

Academy Stars 2 Pupil's book

133.100,00 ₫ 215.000,00 ₫
Giảm

Academy Stars 2 Workbook

42.350,00 ₫ 145.000,00 ₫
Giảm

Academy Stars 3 Pupil's book

133.100,00 ₫ 215.000,00 ₫
Giảm

Academy Stars 3 Workbook

42.350,00 ₫ 145.000,00 ₫
Giảm

Academy Stars 4 Pupil's book

133.100,00 ₫ 215.000,00 ₫
Giảm

Academy Stars 4 Workbook

42.350,00 ₫ 145.000,00 ₫
Giảm

Bộ Academy Stars 1

175.450,00 ₫ 360.000,00 ₫
Giảm

Bộ Academy Stars 2

175.450,00 ₫ 360.000,00 ₫
Giảm

Bộ Academy stars 3

175.450,00 ₫ 360.000,00 ₫
Giảm

Bộ Academy stars 4

175.450,00 ₫ 360.000,00 ₫
Bình luận (0)
Sản phẩm liên quan