Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Our Discovery Island 3 CD3 [Audio] [CD] [File nghe] [Đĩa CD]
Our Discovery Island 3 CD3 [Audio] [CD] [File nghe] [Đĩa CD]
25 Tháng Chín 2019 9:36 SA 0
Our Discovery Island 3 Student's book là quyển sách tiếng Anh tiểu học hay có tích hợp tiện ích đĩa CD. Giúp cho các bé có thể nói và viết về các hoạt động cũng như kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày bằng tiếng Anh. Ngoài ra, các bé còn được củng cố lại những gì được học trên lớp bằng việc: Thực hành ngôn ngữ và các trò chơi vui nhộn với thế giới trực tuyến trên mạng. Thông qua một tài khoản được cung cấp kèm trong Our Discovery Island 3 Sách học.
Xem chi tiết
Our Discovery Island 3 CD2 [Audio] [CD] [File nghe] [Đĩa CD]
Our Discovery Island 3 CD2 [Audio] [CD] [File nghe] [Đĩa CD]
25 Tháng Chín 2019 9:30 SA 0
Our Discovery Island 3 Student's book là quyển sách tiếng Anh tiểu học hay có tích hợp tiện ích đĩa CD. Giúp cho các bé có thể nói và viết về các hoạt động cũng như kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày bằng tiếng Anh. Ngoài ra, các bé còn được củng cố lại những gì được học trên lớp bằng việc: Thực hành ngôn ngữ và các trò chơi vui nhộn với thế giới trực tuyến trên mạng. Thông qua một tài khoản được cung cấp kèm trong Our Discovery Island 3 Sách học.
Xem chi tiết
Our Discovery Island 3 CD1 [Audio] [CD] [File nghe] [Đĩa CD]
Our Discovery Island 3 CD1 [Audio] [CD] [File nghe] [Đĩa CD]
25 Tháng Chín 2019 9:20 SA 0
Our Discovery Island 3 Student's book là quyển sách tiếng Anh tiểu học hay có tích hợp tiện ích đĩa CD. Giúp cho các bé có thể nói và viết về các hoạt động cũng như kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày bằng tiếng Anh. Ngoài ra, các bé còn được củng cố lại những gì được học trên lớp bằng việc: Thực hành ngôn ngữ và các trò chơi vui nhộn với thế giới trực tuyến trên mạng. Thông qua một tài khoản được cung cấp kèm trong Our Discovery Island 1 Sách học.
Xem chi tiết
Our Discovery Island 1 CD1 [Audio] [CD] [File nghe] [Đĩa CD]
Our Discovery Island 1 CD1 [Audio] [CD] [File nghe] [Đĩa CD]
25 Tháng Chín 2019 9:04 SA 0
Our Discovery Island 1 Student's book là quyển sách tiếng Anh tiểu học hay có tích hợp tiện ích đĩa CD. Giúp cho các bé có thể nói và viết về các hoạt động cũng như kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày bằng tiếng Anh. Ngoài ra, các bé còn được củng cố lại những gì được học trên lớp bằng việc: Thực hành ngôn ngữ và các trò chơi vui nhộn với thế giới trực tuyến trên mạng. Thông qua một tài khoản được cung cấp kèm trong Our Discovery Island 1 Sách học.
Xem chi tiết
Our Discoveery Island 2 CD3 [Audio] [CD] [File nghe] [Đĩa CD]
Our Discoveery Island 2 CD3 [Audio] [CD] [File nghe] [Đĩa CD]
25 Tháng Chín 2019 8:57 SA 0
Our Discovery Island 2 Student's book là quyển sách tiếng Anh tiểu học hay có tích hợp tiện ích đĩa CD. Giúp cho các bé có thể nói và viết về các hoạt động cũng như kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày bằng tiếng Anh. Ngoài ra, các bé còn được củng cố lại những gì được học trên lớp bằng việc: Thực hành ngôn ngữ và các trò chơi vui nhộn với thế giới trực tuyến trên mạng. Thông qua một tài khoản được cung cấp kèm trong Our Discovery Island 2 Sách học.
Xem chi tiết
Our Discovery Island 2  CD2 [Audio] [CD] [File nghe] [Đĩa CD]
Our Discovery Island 2 CD2 [Audio] [CD] [File nghe] [Đĩa CD]
25 Tháng Chín 2019 8:42 SA 0
Our Discovery Island 2 Student's book là quyển sách tiếng Anh tiểu học hay có tích hợp tiện ích đĩa CD. Giúp cho các bé có thể nói và viết về các hoạt động cũng như kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày bằng tiếng Anh. Ngoài ra, các bé còn được củng cố lại những gì được học trên lớp bằng việc: Thực hành ngôn ngữ và các trò chơi vui nhộn với thế giới trực tuyến trên mạng. Thông qua một tài khoản được cung cấp kèm trong Our Discovery Island 2 Sách học.
Xem chi tiết
Our Dícovery island 2 CD 1 [Audio] [CD] [File nghe] [Đĩa CD]
Our Dícovery island 2 CD 1 [Audio] [CD] [File nghe] [Đĩa CD]
25 Tháng Chín 2019 8:32 SA 0
Our Discovery Island 1 Student's book là quyển sách tiếng Anh tiểu học hay có tích hợp tiện ích đĩa CD. Giúp cho các bé có thể nói và viết về các hoạt động cũng như kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày bằng tiếng Anh. Ngoài ra, các bé còn được củng cố lại những gì được học trên lớp bằng việc: Thực hành ngôn ngữ và các trò chơi vui nhộn với thế giới trực tuyến trên mạng. Thông qua một tài khoản được cung cấp kèm trong Our Discovery Island 1 Sách học.
Xem chi tiết