Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Oxford Discovery 2 CD2 [Audio] [CD] [File nghe] [Đĩa CD]
Oxford Discovery 2 CD2 [Audio] [CD] [File nghe] [Đĩa CD]
26 Tháng Chín 2019 11:49 SA 0
Oxford Discovery 2 Student Book là một cuốn sách tiếng Anh hay nằm trong bộ sách Oxford Discovery. Oxford Discovery 2 Sách học tập trung vào việc sử dụng các câu hỏi để khai thác sự tò mò tự nhiên của các con. Cách tiếp cận này giúp việc học ngôn ngữ chuyên sâu hơn, nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Giúp học sinh đạt được độ nhạy bén và sự lưu loát tiếng Anh gần như người bản xứ.
Xem chi tiết
Oxford Discovery 2 CD1 [Audio] [CD] [File nghe] [Đĩa CD]
Oxford Discovery 2 CD1 [Audio] [CD] [File nghe] [Đĩa CD]
26 Tháng Chín 2019 11:42 SA 0
Oxford Discovery 2 Student Book là một cuốn sách tiếng Anh hay nằm trong bộ sách Oxford Discovery. Oxford Discovery 2 Sách học tập trung vào việc sử dụng các câu hỏi để khai thác sự tò mò tự nhiên của các con. Cách tiếp cận này giúp việc học ngôn ngữ chuyên sâu hơn, nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Giúp học sinh đạt được độ nhạy bén và sự lưu loát tiếng Anh gần như người bản xứ.
Xem chi tiết
Oxford Discovery  CD3 [Audio] [CD] [File nghe] [Đĩa CD]
Oxford Discovery CD3 [Audio] [CD] [File nghe] [Đĩa CD]
26 Tháng Chín 2019 11:33 SA 0
Oxford Discovery 1 Student Book là cấp độ đầu tiên của bộ sách tiếng Anh Tiểu học Oxford Discovery. Tạo cho học sinh nền tảng khi học những cấp độ sau. Oxford Discovery 1 Sách học tập trung vào việc sử dụng các câu hỏi để khai thác sự tò mò tự nhiên của các con. Cách tiếp cận này giúp việc học ngôn ngữ chuyên sâu hơn, nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Giúp học sinh đạt được độ nhạy bén và sự lưu loát tiếng Anh gần như người bản xứ.
Xem chi tiết
Oxford Discovery 1 CD1 [Audio] [CD] [File nghe] [Đĩa CD]
Oxford Discovery 1 CD1 [Audio] [CD] [File nghe] [Đĩa CD]
26 Tháng Chín 2019 11:27 SA 0
Oxford Discovery 1 Student Book là cấp độ đầu tiên của bộ sách tiếng Anh Tiểu học Oxford Discovery. Tạo cho học sinh nền tảng khi học những cấp độ sau. Oxford Discovery 1 Sách học tập trung vào việc sử dụng các câu hỏi để khai thác sự tò mò tự nhiên của các con. Cách tiếp cận này giúp việc học ngôn ngữ chuyên sâu hơn, nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Giúp học sinh đạt được độ nhạy bén và sự lưu loát tiếng Anh gần như người bản xứ.
Xem chi tiết
Oxford Discovery 1 CD3 [Audio] [CD] [File nghe] [Đĩa CD]
Oxford Discovery 1 CD3 [Audio] [CD] [File nghe] [Đĩa CD]
26 Tháng Chín 2019 11:21 SA 0
Oxford Discovery 1 Student Book là cấp độ đầu tiên của bộ sách tiếng Anh Tiểu học Oxford Discovery. Tạo cho học sinh nền tảng khi học những cấp độ sau. Oxford Discovery 1 Sách học tập trung vào việc sử dụng các câu hỏi để khai thác sự tò mò tự nhiên của các con. Cách tiếp cận này giúp việc học ngôn ngữ chuyên sâu hơn, nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Giúp học sinh đạt được độ nhạy bén và sự lưu loát tiếng Anh gần như người bản xứ.
Xem chi tiết